De selectie toont verschillende projecten die voortkomen uit een benadering die aandacht voor inhoud combineert met een visualisatie daarvan in beeld. Bekijk voor aanvullende informatie het Curriculum Vitae.

Bewogen vertelling over het beloofde land 13+14/09/2014 Kraggenburg Performance voor Stichting Herbergen binnen het kunstproject: 24 uur Noordoostpolder. Tekst en regie van de performance: A. Tuinhof de Moed.

 

 

Postmaster onderzoek Athene 2012 – 2014 Toepassing van antieke filosofie voor nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken in hedendaags Athene. Verkenning van vragen rond: democratie, differentie, verandering, weerstand. Inzichten zijn bijeengebracht in het boek: Αθήνα. Sense of Χώρα and Ακήδια in Contemporary Athens.

 

Craftsmanship CoverGood Work: The Ethics of Craftsmanship Utrecht 2012 Conferentie Universiteit voor Humanistiek.Managerial Craftsmanship: The Technique of Making Paradoxes Productive. Recognition, Reflection & Facilitation of Khôra & Acedia.Toepassingen van filosofie ten gunste van management, nieuwe perspectieven voor organisatiedynamiek en ‘verandering en weerstand’.

Cover Thesis

Master of Arts in Humanistiek Utrecht 2011 Afstudeerrichting: Kritische Organisatie & Interventie Studies. Onderzoek: Khôra for difference. Don’t mess with Mister in Between. Literatuurstudie & kunstproject ter verkenning van de betekenis van khôra bij Plato, Derrida en mogelijke toepassingen daarvan voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.

Publication

Kwalitatief onderzoek Amsterdam, Parijs 2008-2010
2008 Ontwerp en uitvoering van methode die kunst inzet tegen censuur, ten gunste van genuanceerde onderzoeksdata.
2009 Uitnodiging tot presentatie van methode: ‘Pratique des méthodes qualitatives de recherches: ficelles du métier, méthodes innovantes et perspectives spécifiques’. Organised by Télécom & Management SudParis. 2010 Publicatie: Red. Houweling, L., Kuiper, C., Letiche, H. Praktijkgericht onderzoek in de praktijk. Den Haag: Boom/Lemma. Chapter 2 ‘I WISH’ Tuinhof de Moed.